Inloggning

Historik

LIK blev registrerad i föreningsregistret den 25 augusti 1934. På initiativ av lärare Nils Lindfors hade man samlats till möte på Embon skola den 9 april, och på ett medlemsmöte den 10 maj godkände man stagdarna som styrelsen hade gjort förslag till.

Under de första åren stod friidrott, fotboll, gymnastik, boxning, skidning och simning på programmet. En sångkör med namnet Idrottsklubbens Sångkör bildades hösten 1935. På sportplanen "Svinhagan" i Drombom var det främst ungdomar från byarna Drombom, Embom och Garpom som deltog i verksamheten.

Danspaviljongen "Syndapyllon" i Drombom som blev byggd under 1938, kom att bli ett stort projekt för den unga föreningen. Inkomsterna från tillställningarna där blev ett välbehövt tillskott i kassan.

Årsmötet 1937 bildade tre sektioner inom Liljendal IK, nämligen skid-, friidrotts- och gossidrottssektionen. 

Den 9 juli hölls för första och hittills enda gången klubbmästerskapen i simning i Drombom.

I årsberättelsen 1937 kan man läsa följande: "Liljendal IK:s insatser i östnyländskt idrottsliv ger vid handen att en storartad uppryckning skett inom samtliga idrottsgrenar som ingått i klubbens program. ...Måtte Liljendalpojkarna fortsätta i samma anda och således med heder föra sin förening och hemsockens färger"

Utdrag ur tidskriften LILJEDAL IK 50-år, 
som utkom till klubbens 50 års-jubileum 1984