ÄREVARVET 2014

Plats: Sävträsk spotplan.

                            Tid. 03.06.2014. Kl. 18.00

                            Chef. Victor Meriheinä  Ansvarig sekret. Mårten Lindström

                            För frågningar kan riktas till nämda pers.Tel. se styrelsen.

Ärevarvet löps i Liljendal på Sävträsk sportplan tisdagen den 3 juni 2014. Kom med och gå eller löp runt sportplan i en timme, med start klockan 18.00. Genom att delta i Ärevarvet stöder du LIK och ger möjlighet för barnen att syssla med lokal idrottsverksamhet. Idrottsföreningarna i landet lever just nu under utmanande förutsättningar, då anlagen minskar och utgifterna ökar. Du kan hjälpa till genom att personligen komma med och springa eller betala för att någon springer istället för dej. Du  kan också skaffa sponsorer från närregionen för att understöda möjligheterna till idrott för de unga.
- Vi siktar på att komma upp till en totalsumma av 3000€, vilket vi klarade ifjol, säger LIKs ordförande Victor Meriheinä. Minimisumman för enskild sponsor är 12€, och man kan välja om man sponsorerar en engångssumma, eller betala löpare per varv. Löparna springer under en timmes tid runt den 350 meter långa sportplanen, så många varav hen hinner eller orkar.
Ärevarvets insamlingslistor finns att få av Meriheinä eller dagtid på Svansjön. Man kan även fylla i blanketterna på plats när Ärevarvet löps. Kom med och stöd välmående för barnen på din hemort och upplev gemensam idrottsglädje på sportplan på tisdagskvällen.

LIK bjuder på tårta till alla löpare efter ärevarvet 80-års jubileet till ära!