Inloggning

Medlemsavgifter

Bästa vänner av idrott.

LIK:s styrelse har gått inför ett nytt system av medlemavgifterna från och med 2017. Medlemmarna indelas här efter i aktiva och passiva.

De understödande medlammarna går under passiva där också motionärerna hör. Medan aktiva medlemmar är tävlande, deltagare i sektionernas träningsverksamhet samt alla spelare som spelar i ett lag för LIK. 

Medlemsvagiften för de passiva (understödande och motionärer) 20euro/person, delas ut som tidigare i slutet av året i postlådan eller direkt som betalning till kontonumret som finns nedan.

För de aktivas del  är medlemsvagiften följande; Vuxna (över 18 år): 35euro, 14-18 år 30euro, 8-13 år 20euro och 0-8 år 12euro. Medlemssavgiften för dessa delas ut under säsongen men kan också direkt betalas in tidigare under året enligt anvisningarna nedan.

För uppdatering av medlemsregistret önskar vi att ni meddelar namnet och födelseåret på alla medlemmar i meddelandefältet, Tack!

Medlemsavgiften betalas in på kontonumret FI61 5017 5020 0018 54, LÄNSI-KYMEN

OSUUSPANKKI.