Kontaktuppgifter

Verksamhetsledare:

Niklas Andersson
0400 292491
niklas.andersson@pp1.inet.fi

Sektionsmedlemmar:

Peik Engård
Jonas Törnblom
Johan Stenfors
Albin Ekström