Medlemmar

Du blir medlem i Liljendal IK genom att betala medlemsavgiften 20€ på konto:

FI61 5017 5020 0018 54

LIK finns nu även på INSTAGRAM

Kallesrundan

Kallesrundan är utmärkt på kartan med grönt. Rutten är ca 11,5 m lång. Start vid Kyrkvägen. Under vinterhalvåret då det finns skidspår skall du gå längs Kyrkvägen till Tristonkärret, och där till Skjutbanevägen.
Intill vandringsleden finns Hopom träsk och simstranden Drömstrand med sina hopptorn.